ואם ההפרדה בין עזה לגדה היא אינטרס מדיני של ישראל?

יש קונצנזוס רחב בקרב מומחי ביטחון, פרשנים ופוליטיקאים שמגבלות התנועה שמפרידות בין עזה לגדה לא תורמות לאינטרס הישראלי. מלבד זאת, מדיניות היא יותר מכלי למימוש אינטרסים. היא משפיעה על בני אדם, ואת המחיר משלמים אזרחים ברצועה.