ישראל מאפשרת לסוחרים ומקרים הומניטריים לצאת כי הם הכי חיוניים עבור האוכלוסיה הפלסטינית

אז אנחנו מסכימים שיש חשיבות למעבר אנשים ועכשיו השאלה היא למי. ידוע שעסקים קטנים הם כוח מניע לכלכלה, וכך גם שילוב נשים בכוח העבודה. בינתיים, ישראל מאפשרת רק לסוחרים גדולים לעבור, וכולם גברים. ידוע גם שיש חשיבות מכריעה ללימודים גבוהים בפיתוח כלכלי וחברתי, ובינתיים ישראל לא מאפשרת לסטודנטים ללמוד בגדה, גם מקצועות שאי אפשר ללמוד בעזה. אפילו בנוגע למקרים הומניטריים, העניינים אינם כה פשוטים. מדוע, למשל, ישראל מאפשרת לאדם לבקר את גיסתו, במקרה שנפטר אחיו, אך לא לבקר את אחיו ששכל את בנו?