ישראל לא מאפשרת לסטודנטים לעבור כי הם שייכים לקבוצת סיכון ביטחונית

על ישראל לשמור על ביטחון אזרחיה, אולם קשה לחשוב על סיבה ראויה לאיסור גורף על כל סטודנט לעבור מעזה לגדה. אם הועלו טענות ביטחוניות נגד סטודנט מסוים, המדינה יכולה למנוע את מעברו.