ברור לי שזה לא מצב פשוט, אבל אני מוכנ/ה שהוא יישאר כך על מנת לסכל אפילו מאית אחוז של סיכוי לפיגוע בישראל

ישראל משלמת מחיר אמיתי וכבד על מגבלות התנועה הללו. ואת זה לא אנחנו אומרים, אלא אנשי ביטחון, פרשנים ופוליטיקאים. אנו מאמינים שישראל יכולה לשמור על ביטחונה גם בלי להטיל מגבלות גורפות כל כך.