לישראל אין מספיק כח אדם כדי לערוך בדיקות ביטחוניות לכל מי שרוצה לצאת מעזה לגדה

במהלך יולי 2013 ישראל הגדילה את מספר היציאות דרך מעבר ארז ביותר מ-1,000 יציאות, כך שנראה כי היא מסוגלת להתמודד עם מעברם של יותר פלסטינים מכפי שהיא מאפשרת כרגע. אם ישנה בעיה לוגיסטית, על ישראל לפתור אותה ומן הראוי שמערכת הביטחון תהיה גלויה ושקופה בנוגע לדבר. אנו לא חושבים שמערכת הביטחון רשאית להציג בעיה לוגיסטית כבעיה ביטחונית, כפי שהיא עושה כיום.