מעבר סטודנטים עלול לגרום להעברת ידע אידיאולוגי וחבלני מעזה לגדה ולסכן את ישראל

כבר 13 שנה סטודנטים מעזה לא יכולים ללמוד בגדה, גם אם לא מועלית נגדם טענה בטחונית. האם ארבע סטודנטיות לזכויות אדם וללימודי מגדר, שחלקן כבר קיבלו בעבר אישור לצאת לגדה, מהוות איום ביטחוני? גם אם החשש להעברת ידע חבלני מעזה לגדה מוצדק, עדיין יש מקום לפחות לשקול מחדש את האיסור הגורף על מעבר סטודנטים.