סטודנטים נוטים יותר לקחת חלק במאבק מזוין, ומפחיד אותי שישראל תאפשר להם לעבור בשטחה

אנו מבינים את הפחד מפיגועים בשטח ישראל, אבל הוא לא יכול להצדיק שלילה גורפת של זכותם של אנשים ללמוד בגדה. ישראל יכולה לשמור על ביטחונה ולמצוא את הדרך לאפשר לסטודנטים לעבור, גם אם עליה לבדוק כל סטודנט בשבע עיניים. למעשה, זו בדיוק אחריותה. האיסור הגורף על מעבר סטודנטים הוא מוגזם ופוגע בפיתוח החברה ברצועה, פיתוח שגורמים ביטחוניים ומדיניים כבר הצהירו  לא פעם שהוא אינטרס ישראלי.