רצועת עזה והגדה המערבית לא קשורות זו לזו. כל אזור מתנהל עצמאית ולא תלוי באזור השני. אין לנו שום חובה לקשר ביניהם

ישראל בעצמה מכירה בקשר בין עזה לגדה וכך גם שאר העולם. ישראל גם שולטת על המעברים שמקשרים בין שני האזורים, ומתוקף השליטה הזו יש לה חובה לאפשר ביניהם מעבר. בנוסף לכך, בין עזה לגדה מתקיימים קשרים משפחתיים, כלכליים וחברתיים. יישום תכנית ההתנתקות לא ביטל אותם.