מי אמר שעם השליטה הזו באה אחריות?

גם אם מתעלמים מהחוק הבינלאומי, בית המשפט הישראלי פסק שישראל חבה חובות כלפי תושבי עזה, בין היתר בשל המשך השליטה במעברים והתלות שפיתחה הרצועה בישראל לאחר שנים של שליטה. אנו, כאמור, חושבים שהיקף האחריות של ישראל נמצא ביחס ישיר לשליטה שהיא מפעילה. כפי שכתבנו קודם, עם שליטה באה אחריות. לכן, למשל, ישראל עדיין מחויבת למכור חשמל לרצועה.