ישראל התנתקה מעזה ב-2005, אין לה שום אחריות כלפי הרצועה

קשה להגיד שישראל התנתקה לגמרי מהרצועה. היא עדיין שולטת על מרשם האוכלוסין, על מרחבי האוויר והים שלה, כמו גם על כל ערוצי התנועה בינה לבין הגדה המערבית. עם השליטה הזו באה גם אחריות.